Agencija za trženje območij je v sodelovanju s Razvojnim centrom Novo mesto dne 20. maja 2019 izvedla predstavitev projekta SMATH za predstavnike kreativnih in kulturnih industrij, podjetniških podpornih institucij ter izobraževalnih ustanov. V okviru predstavitve so se udeleženci seznanili z vsebino projekta kot tudi s storitvami, ki bodo na voljo podjetnikom v obdobju 2019-2020. Udeležencem je bila predstavljena tudi metodologija oblikovalskega razmišljanja (Design Thinking), ki bo uporabljena v procesu dela z udeleženci.

Information day in Novo mesto

On May 20th, 2019 the Agency for Territorial Marketing (in cooperation with the Novo Mesto Development Center) organised a presentation of the SMATH project for representatives of creative and cultural industries, SME supporting institutions and educational institutions. During the presentation participants were informed about the content of the project as well as about services that will be available to entrepreneurs in the period 2019-2020. Participants were also introduced to the Design Thinking methodology that will be used in the process of developing business ideas with participants.

You must be logged in to post a comment.