9 projektnih partnerjev iz Italije, Španije, Francije, Grčije, Hrvaške in Slovenije se je srečalo na prvem delovnem sestanku 14.-15. junija 2018 v Benetkah, Italiji. Partnerji iz javnega in zasebnega sektorja na področju kreativnih industrij, kulture in razvojne institucije so na prvem sestanku pregledali projektne naloge ter opredelili cilje in ključne naloge na področju inovativnega grozdenja in sodelovanja med investitorji in sektorjem kulture – kreativnih industrij. Srečanje je gostila Regija Veneto, ki je kot vodilni partner v projektu vključila tudi svoje strokovnjake z univerze CaFoscari.

Kick-off SMATH project meeting

9 project partners from Italy, Spain, France, Greece, Croatia and Slovenia met on 14-15. June 2018 in Venice at the kick-off SMATH project meeting. Public and private sector partners in the field of creative industries, culture and development institutions reviewed the project tasks, defined the goals and key tasks in the field of innovative clustering and cooperation between investors and the cultural sector – creative industries. The meeting was hosted by the Veneto Region (leading partner in the project) with participation of experts from the CaFoscari University.

You must be logged in to post a comment.