Public invitation to representatives of cultural and creative industries, responsible tourism and companies to participate in the activities of the SMATH project

·         Bi želeli približati vaše kulturne ali ustvarjalne produkte/storitve dejanskim potrebam podjetij?

·         Ste podjetje, ki bi lahko svoje poslovanje izboljšalo na osnovi povezovanja z ustvarjalci kulturnih in kreativnih industrij (KKI)?

·         Vas zanima kako vašo inovativno idejo pripraviti za bolj uspešen nastop na tržišču?

·         Vas zanimajo novi in inovativni pristopi mreženja in inoviranja poslovnih idej?

·         Želite uvesti nove poslovne modele v vaše poslovanje?

Vas zanimajo orodja oz. metodologija, s katerimi lahko naslovite zgornje izzive? Govorimo o vsebinah, ki vam jih ponuja projekt SMATH.

Projekt SMATH

Sektor kulturnih in kreativnih industrij (KKI) je eden najbolj dinamičnih v Evropi, v EU zavzema že 4,2% BDP. Pri tem imajo posamezni KKI grozdi/mreže slabo izkoriščen potencial, so podcenjeni, nerazpoznavni. Izziv na tem področju je povezati jih s poslovnim okoljem, dodati ekonomsko vrednost in izkoristiti ekonomski potencial.

SMATH je evropski projekt, ki ga sofinancira program Interreg Mediteran. Podpira uporabo oblikovalskega razmišljanja na področju inovacij v KKI. Projekt SMATH tako želi širiti nove pristope povezovanja KKI in jih približati širšemu krogu malih in srednjih podjetij v področju mediteranskih držav.

SMATH- GLAVNI CILJ:  izboljšati kvaliteto in kvantiteto povezav   med   področjema  kulture  in  poslovno orientiranim  področjem  kreativnosti  na  podlagi inovativnih  oblik  mreženja  /  pametnih atmosfer.

Slovenske ustvarjalce KKI in podjetja s področja odgovornega turizma ter zainteresirane uporabnike – mala in srednja podjetja vljudno vabimo k izrazu interesa za sodelovanje v projektu »SMATH«. Izbrani ustvarjalci in podjetja se bodo udeležili brezplačnih usposabljanj v obdobju maj – avgust 2019 ter pridobili možnost za brezplačno individualno svetovanje in mentorstvo. S tem bodo pridobili naslednja znanja in kompetence:

kako razviti ideje za inovativne izdelke in storitve, 
kako identificirati in odgovoriti na nastajajoče potrebe, 
kako doseči večjo sprejemljivost inovativnih idej med ciljnimi skupinami, 
kako doseči boljše povezovanje ustvarjalcev KKI in podjetij

Pilotne aktivnosti
Vključeni ustvarjalci ter podjetniki s področja kulturne in kreativne industrije, ki bodo pokazali največ interesa in potenciala, bodo lahko deležni usposabljanj, svetovanj ter poglobljenega in individualiziranega mentorstva za razvoj poslovnih idej v svojih poslovnih procesih. Nudena bo tudi pomoč pri mreženju ustvarjalcev z gospodarskimi subjekti ter povezovanje z akterji v državah Mediterana. Intervjuje z interesenti bomo izvedli v uvodni fazi projekta.

Kdo se lahko prijavi
Javni poziv je odprt za ustvarjalce s področja kulturnih in kreativnih industrij (KKI), odgovornega turizma ter mala in srednje velika podjetja, zainteresirana za sodelovanje s KKI. 
Definicija MSP: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition 
Pri prijavi imajo prednost ustvarjalci, z inovativnimi idejami. Na voljo je po 20 mest za predstavnike KKI in gospodarskih subjektov.

Postopek prijave
Izražen interes s kratkim opisom vašega interesnega področja pošljite na spodnji kontakt, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije:

e-pošta: agency@territorial-marketing.eutelefon: 041 367 202
You must be logged in to post a comment.