V sodelovanju s Centrom Piran in Območno obrtno podjetniško zbornico Piran je bil za ciljno skupino MSP dne 8. oktobra 2019 v Luciji organiziran SMATH info dan z delavnico o uporabi metode oblikovalskega razmišljanja.

Info Day & workshop in Lucija A SMATH info day with a workshop for SMEs on Design Thinking methods has been organised in Lucija on October 8th, 2019 in cooperation with the Centre Piran and the Regional Chamber of Craft and Entrepereneurship Piran.

You must be logged in to post a comment.