V sodelovanju s Centrom Piran in Območno obrtno podjetniško zbornico Piran je bil za ciljno skupino MSP dne 8. oktobra 2019 v Luciji organiziran SMATH info dan z delavnico o uporabi metode oblikovalskega razmišljanja.

Info Day & workshop in Lucija A SMATH info day with a workshop for SMEs on Design Thinking methods has been organised in Lucija on October 8th, 2019 in cooperation with the Centre Piran and the Regional Chamber of Craft and Entrepereneurship Piran.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed