Več informacij o dogajanjih v regijah projektnih partnerjev lahko spremljate na FB portalu projekta  https://www.facebook.com/pg/smathEUproject/posts/

SMATH Facebook portal
For more information about project activities in partner regions you can follow us on the project’s FB portal https://www.facebook.com/pg/smathEUproject/posts/

You must be logged in to post a comment.