V mesecu marcu 2020 bo v okviru Kreativnega gnezda Slovenija potekal izbor najboljših idej sodelovanja med kreativnimi in kulturnimi akterji ter MSPji. Najboljše ideje se bodo predstavile na mednarodnem srečanju SMATH v Franciji.  

Selection of project ideas
In March 2020, the Creative Nest Slovenia will host a selection of the best ideas for cooperation between creative and cultural actors and SMEs. The best ideas will be presented at the SMATH international meeting in France.


You must be logged in to post a comment.