3. decembra 2020 | 10.00-12.00

V sodelovanju z Območno obrtno zbornico Maribor in Mariborsko razvojno agencijo želimo
prispevati k oblikovanju podjetniškega okolja, ki bo tradicionalna mala in srednje velika
podjetja spodbujalo k »drugemu življenjskemu ciklu« in oblikovanju poslovnih priložnosti z
ustvarjanjem vrednostnih verig, povezanih s partnerstvi na področju digitalnih inovacij,
zasebnega financiranja in digitalizacije.
Delavnica bo namenjena predstavitvi aktualnih aktivnosti v podjetjih.


PROGRAM
9.50 – 10.00 Registracija podjetij
10.00 – 10 .20 Predstavitev aktivnosti za podjetja (Leonida Polajnar OOZ Maribor)
10.20 – 10.40 Podporne storitve za podjetja na področju iskanja investitorjev (Božidar
Pučnik, Mariborska razvojna agencija)
10.40 – 11.00 Primer aktivnosti digitalizacije podjetij (Aleksander Legen, Atelje Virtua)
11.00 – 11.15 Predstavitev Digithon B2B dogodka in spletne platforme (Vladimir Rudl,
Mariborska razvojna agencija)
11.15 – 12.00 Razprava


Kotizacije za spletni seminar ni. Prijavljeni udeleženci prejmejo spletno povabilo projekta
SMATH, preko katerega se bodo neposredno vključili v spletni seminar.

You must be logged in to post a comment.